Archivo de la categoría: Uncategorized

I Asemblea de Delegados/Delegadas/ Subdelegados/Subdelegadas

Estándar

Onte celebrouse na biblioteca do cole a I Asemblea de Delegados/Delegadas/Subdelegados/Subdelegadas.

Os representantes das diferentes clases foron expoñendo as súas propostas.

3

A verdade é que tomaron moi en serio a responsabilidade que lles outorgou Inzilbeth de xestionar a biblioteca, pois sairon multitude de ideas brillantes. Se pinchades no seguinte enlace podedes ler algunhas delas.

PROPOSTAS

Despois de escoitar a todos e todas, fomos organizando a información e repartindo as tarefas que se propuxeron entre os diferentes cursos, quedando desta maneira:

 • Infantil: encargarase da decoración da biblioteca.

 • Primeiro: redactará as normas.

 • Segundo: representarán un conto na biblioteca para darlle a benvida aos nenos e nenas de tres anos.

 • Terceiro: explicarán aos compañeiros/as como podemos facer para ter unha biblioteca sostible, respetuosa co medio ambiente, e elaborarán as papeleiras para reciclar.

 • Quinto: organizarán as ideas que foron saíndo na asemblea relacionadas coas actividades que se levarán a cabo na biblioteca na hora dos recreos e polas tardes. Logo explicaránllas ao resto de compañeiros/as do colexio.

Na Asemblea, ademais da xestión, organización e funcionamento da biblioteca, falamos de outras actividades que se celebran no cole e que tamén poden ser organizadas polo alumnado.

Así, os nenos e nenas de cuarto xa están organizando o Concurso de Trompos, os de terceiro están dispostos a axudar a preparar a festa do Magosto ( elaborarán carteis anunciando a festa, o programa do día, etc) e os de sexto atrévense coa organización do Festival de Nadal (casting de presentadores e presentadoras, elaboración de horario de ensaios, decorado…)

Por suposto, as mestras e mestres tamén teñen as súas tarefas.

 • Apadriña unha estantería. Organizarán as estanterías da biblioteca para que cada clase apadriñe unha e a manteña ordenada durante todo o curso.

 • Organizar aos Voluntarios/Voluntarias de biblioteca durante os recreos.

 • Formación de usuarios da biblioteca e do programa Meiga.

 • Posta en marcha do Club de Lectura.

Quedan aínda moitas tarefas que levar a cabo ao longo do curso, pero iremos amodiño para facelo o mellor posible. Inzilbeth seguro que estaría ben orgullosa de nós.

sinatura nova

Anuncios

BIBLIOTECA ABERTA

Estándar

Por fin abriu a biblioteca! Certamente, nótase a marcha de Inzilbeth…deixouna moi triste…

Na súa carta de despedida ofreceu a biblioteca ao alumnado para a súa xestión, organización e deseño, co fin de facer dela un espazo que sintan seu, que lles serve, que necesitan e queren usar. Un espazo imprescindible para o desenvolvemento dos proxectos e tarefas, e un lugar imprescindible para a difusión destes traballos.

21

Algúns/as xa tiveron a súa primeira sesión e quedaron cavilando nesa pregunta que apareceu nas ventás:

POR QUE É IMPORTANTE A BIBLIOTECA DO COLE?

sinatura nova

 

ADEUS INZILBETH!

Estándar

 

Esta semana chegou a tódalas aulas do colexio unha carta de despedida. Era de Inzilbeth.

Parece ser que ten unha misión moi importante que cumplir, pois o bosque dos Dragóns e Dragoas corre perigo por causa do cambio climático.


Como xa non pode desempeñar as súas funcións como mascota da nosa biblioteca, coidándoa e xestionándoa como o facía, pide a todos os nenos e nenas que se fagan cargo.
Que responsabilidade! Xa temos traballo para todo o curso.


Antes de poñerse mans á obra, están escribindo cartas e mensaxes de despedida. Xa vos ensinaremos como lles quedaron.

1

sinatura nova

Cartas en galego

Estándar

Xa están nos bares e restaurantes da zona as cartas traducidas ao galego polos nenos e nenas de primaria.

Agradecemos aos restaurantes e bares de Vilalonga a súa colaboración.

Neste verán se ides xantar ou cear a algún deles non esquezades pedir a vosa carta en galego.

Bo proveito!

1

3

sinatura nova

EDDLG principal

Aprendizaxe cooperativa

Estándar

Un equipo da Universidade de Vic, coordinado polo pedagogo Pere Pujolás, desenvolveu nos últimos tempos o programa AC/CA (Aprender para Cooperar/ Cooperar para Aprender).

Neste curso, algunhas mestras do cole iniciamos un curso de formación e desenvolvemos este programa que foi avaliado de maneira moi positiva e que  polo tanto continuaremos  no vindeiro  ano.

Este ano levouse a cabo en educación infantil e cuarto de primaria. Así foi a nosa experiencia:

ÁMBITO A: DINÁMICAS DE COHESIÓN DE GRUPO.

O obxectivo principal das técnicas correspondentes a este ámbito é fomentar o coñecemento mutuo, a participación, a pertenza ao grupo-clase…

MUNDO DE CORES 

Cada participante colócase de costas á parede, pecha os ollos e mantense en silencio. A cada un pégaselle na fronte unha pegatina de cor, de maneira que non pode ver qué cor lle toca. A un dos participantes non se lle pon ningunha pegatina ou colócaselle unha completamente diferente. A continuación abren os ollos e pídeselle que teñen dous minutos para agruparse, sen decir nada.

O titor/titora, ou algún dos participantes observa cómo o fan, e qué pasa co que leva a pegatina diferente.

Por último fálase sobre o acontecido, como o fixeron, como se sentiron…

 

A MALETA

É especialmente apropiada cando se incorporan nenos ou nenas novos ao grupo, cando hai alumnos/as doutras culturas e, tamén, con casos de problemas condutuais. Ademais, permite mellorar a autoestima de todos/as.

Comeza a actividade a mestra ou mestre traendo unha caixa ou maleta decorada con tres obxectos dentro. Despois de preguntar o que pode haber dentro, amosa os obxectos e explica por que son especiais para ela ou el.

           Informamos ás familias da actividade e solicitamos a súa colaboración.

Os nenos e nenas traerán os seus obxectos especiais para explicarlle aos seus compañeiros/as.

maleta

BLANCO DIANA

Os/as alumnos/as están distribuídos en equipos. Nunha cartolina debuxan círculos concéntricos que se dividen en tantas partes como membros ten o equipo (en xeral, catro). Logo, en cada parte do círculo, comezando polo central, escriben a resposta a preguntas que decidiron sobre a súa personalidade ou aspectos da súa maneira de ser que queiran compartir (que determinaron con anterioridade), por exemplo: como te chamas?, que é o que máis che gusta? o que menos?…

Despois analizan as respotas, observan en qué coinciden e en que non. A partir desta dinámica poden decidir que nome lle porán ao seu equipo base.

2

Tamén se levaron a cabo outras dinámicas como a TEA DE ARAÑA ou A PELOTA.

ÁMBITO B: APLICACIÓN DAS ESTRUTURAS BÁSICAS.

Para comezar a aplicar estas dinámicas é preciso ter a clase organizada por equipos o máis heteroxéneos posible.

Podemos distribuílos de xeito que queden compostos por un alumno ou alumna dos máis capaces de ofrecer axuda, outro/a dos que máis a precisen e outros dous do resto de alumando do grupo.

LÁPIS AO CENTRO

Dáselle a cada alumno/a unha folla con tantas preguntas ou exercicios como membros ten o equipo. Cada neno /a debe resolver unha e preguntarlle ao resto si están de acordo. Este é un momento para falar e os lápis están colocados no centro da mesa.Todos deben opinar e expresarse. A partir das difentes opinións discútense e entre todos deciden a resposta axeitada. Unha vez se chegou a acordo, cóllense os lápis e escriben. Neste momento non se pode falar, só escribir. Finalmente comproban que todos entenden e teñen escrito o acordado entre todos. Vólvense a poñer os lápis no centro, e procédese do mesmo xeito coa seguinte pregunta, desta vez dirixida por outro alumno/a (seguindo sempre unha determinada orde, o sentido das agullas do reloxo).

En infantil desenvolvementos algunhas variantes como  pegamentos ao centro, ceras ao centro, regletas ao centro…

PEGAMENTOS AO CENTRO (VARIANTE DE LÁPIS AO CENTRO)

CERAS AO CENTRO (VARIANTE LÁPIS AO CENTRO)

FOLIO XIRATORIO

Nesta estructura hai un único folio por cada equipo que vai xirando no sentido das agullas do reloxo e no que cada alumno/a vai aportando algo á actividade coa axuda dos demais.

folio xiratorio

XOGO DE PALABRAS

En cada un dos equipos base, os nenos/as deben escribir unha frase coas palabras clave que se lle dan , e que están relacionadas co tema que están traballando ou que xa se traballou. Cada un partirá dunha palabra clave. A continuación, seguindo a orde determinada, cada estudiante ensina a frase ou idea aos compañeiros/as para que a corrixan, maticen, completen… Desta maneira, é unha frase colectiva, de todo o equipo, non de quen a escribe en primeiro lugar.

ÁMBITO C: TRABALLO EN EQUIPO COMO CONTIDO EDUCATIVO

            Para o desenvolvemento de todo este traballo cooperativo é preciso un PLAN DE EQUIPO (reflectido en papel, cada equipo terá a súa carpeta), que favoreza que o alumnado valore este xeito de levar a cabo as actividades de aprendizaxe.

Cada equipo debe cubrir o seu Caderno de Equipo, no que se recollerán os cargos, os compromisos persoais e no que se irán avaliando de forma periódica co obxectivo de ir mellorando progresivamente.

1

Os cargos de cada equipo serán os seguintes. Cada neno ou nena levará o distintivo correspondente ao seu cargo:

 • Encargado/a.

– Será o voceiro/a do equipo.

– Inicia a actividade.

– Lembra a dirección da actividade, a quen lle toca…

 • Silenciador/a.

– Controla que se fale baixiño.

– Controla que todos e todas escoiten as propostas ou resolucións.

– Fai respectar as quendas de palabra e que non se perda o tempo falando doutras

cousas.

 • Revisor/a.

– Controla que todos/as poñen ben a resposta acordada.

– Lembra que temos que esperar polos compañeiros/as.

 • Encargado/a de material.

– Reparte e recolle material.

– Prevé que material van a precisar.

– Organiza e limpa a mesa de traballo.

– Controla o uso axeitado do material.

Despois de repartir os cargos, é preciso establecer compromisos que todos e todas deben cumprir (cada membro terá o seu para conseguir o bo funcionamento do equipo), así como un obxectivo que será acordado en asemblea e común para toda a clase.

Ao finalizar as dinámicas , levarase a cabo sempre unha avaliación das mesmas da que se deixará constancia na carpeta do plan de equipo.

            Os nenos e nenas deixarán constancia do que resultou ben, do que resultou mal, das dificultades atopadas…

Exemplo de un plan de equipo de infantil

Exemplo de un plan de equipo de primaria

 

 

sinatura nova